MyBB-Plugins Forums
[Estonia/Eesti] NewPoints 2.1 - Printable Version

+- MyBB-Plugins Forums (https://forums.mybb-plugins.com)
+-- Forum: MyBB 1.8.x (https://forums.mybb-plugins.com/Forum-MyBB-1-8-x)
+--- Forum: Translations (https://forums.mybb-plugins.com/Forum-Translations--45)
+--- Thread: [Estonia/Eesti] NewPoints 2.1 (/Thread-Estonia-Eesti-NewPoints-2-1)[Estonia/Eesti] NewPoints 2.1 - ks123 - 01-26-2019

NewPoints 2.1 Eesti tõlge nüüd saadaval.