MyBB-Plugins Forums

Full Version: [Română / Romanian] Subscriptions 1.2.1
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Română

Traducere în limba română a plugin-ului  Subscriptions 1.2.1 .

Instalare :
După descărcarea dosarului atașat mai jos urmați pașii :
  • Dezarhivați ,
  • Încărcați conținutul dosarului ”Upload” în locația unde aveți instalat forumul.


English

Romanian translation of the  Subscriptions 1.2.1 plugin.

Install :
After you downloaded the attached file follow these steps:
  • Unzip,
  • Upload the contents of the ”Upload” folder into the root folder of your forums.


Pentru probleme întâmpinate postați aici
If you encounter problems post here
Cu respect,
Florin C.