MyBB-Plugins Forums
(Hrvatski - Croatian) First Post Only 1.1 - Printable Version

+- MyBB-Plugins Forums (http://forums.mybb-plugins.com)
+-- Forum: Archived Forums (http://forums.mybb-plugins.com/Forum-Archived-Forums)
+--- Forum: MyBB 1.6.x (http://forums.mybb-plugins.com/Forum-MyBB-1-6-x)
+---- Forum: Translations (http://forums.mybb-plugins.com/Forum-Translations--31)
+---- Thread: (Hrvatski - Croatian) First Post Only 1.1 (/Thread-Hrvatski-Croatian-First-Post-Only-1-1)(Hrvatski - Croatian) First Post Only 1.1 - Ikerepc - 06-27-2014

Croatian language pack for plugin First Post Only 1.1

Please post if you find bugs or mystakes.

Hrvatski jezični paket za plugin First Post Only 1.1

Molimo vas da napišete ako nađete nekih grašaka, bilo u prijevodu, bilo gramatičkih grešaka, bilo da imate prijedlog za bolji prijevod.