MyBB-Plugins Forums

Full Version: [Română / Romanian] MySubscriptions 1.6
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Română

Traducere în limba română a plugin-ului Mysubscriptions 1.6

Instalare :

După descărcarea dosarului atașat mai jos urmați pașii :
  • Dezarhivați ,
  • Încărcați conținutul dosarului ”Upload” în locația unde aveți instalat forumul.English

Romanian translation of the plugin Mysubscriptions 1.6

Install :

After you downloaded the attached file follow these steps:
  • Unzip,
  • Upload the contents of the ”Upload” folder into the root folder of your forums.Pentru probleme întâmpinate postați aici
If you encounter problems post here

Cu respect,
Florin C.