MyBB-Plugins Forums

Full Version: [Română / Romanian] NewPoints 2.0
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Română

Traducere în limba română a plugin-ului NewPoints 2.0

Instalare :

După descărcarea dosarului atașat mai jos urmați pașii :
  • Dezarhivați ,
  • Încărcați conținutul dosarului ”Upload” în locația unde aveți instalat forumul.


English

Romanian translation of the plugin NewPoints 2.0

Install :

After you downloaded the attached file follow these steps:
  • Unzip,
  • Upload the contents of the ”Upload” folder into the root folder of your forums.


Pentru probleme întâmpinate postați aici
If you encounter problems post here
Cu respect,
Florin C.